Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Jury VI Festiwalu Teatrów Niewielkich

w składzie: Urszula Brytan – Golejewska, Przemysław Gąsiorowicz, Mieczysław Wojtas, po obejrzeniu 15 spektakli konkursowych postanowiło przyznać:

I Nagrodę w wysokości 2500 zł – Michałowi Pustule, za zamkniętą formę sceniczną i stworzenie sugestywnych postaci spektaklu „Gracz” wg prozy Fiodora Dostojewskiego, w reżyserii Stanisława Miedziewskiego

II Nagrodę w wysokości 1500 zł – ufundowaną przez Bank Gospodarki Żywnościowej w Lublinie – Sebastianowi Rzeszowskiemu, za trafne wydobycie środkami aktorskimi atmosfery gombrowiczowskiego świata w spektaklu „Trzeba wyjść” na podstawie prozy Witolda Gombrowicza w reżyserii Urszuli Bilskiej

III Nagrodę w wysokości 1000 zł – Ewie Tarnowskiej, za przejmujące i wiarygodne oddanie mrocznych stron ludzkiej natury w spektaklu „Wiesz Jordanii” na podstawie opowiadania M. Buffimi i A. Reynolds w reżyserii Lucyny Jakubczyk

Nagrodę „LUBELSKI DEBIUT SCENICZNY” w wysokości 1000 zł – Sławomirowi Niemcowi – Teatr Boczny ACK w Lublinie, za pomysł inscenizacyjny opowiadania Franza Kafki wykorzystany w spektaklu Pt. „Obcy” w reżyserii Karola Rębisza i Macieja Połynko.

Jury postanowiło wyróżnić : Jerzego Kałdusia – za barwne przywołanie tradycji wsi polskiej w spektaklu „Kaziuk Kirelejson” na podstawie „Konopielki” E. Redlińskiego w reżyserii samego wykonawcy. Marcina Zarzecznego – za konsekwentne i przekonywujące tworzenie postaci scenicznej w spektaklu „Jeppe” wg tekstu Ewy Kalety w reżyserii Ewy Kalety i Marcina Zarzecznego. Adama Starskiego – za wydobycie wewnętrznego dramatu człowieka poprzez pełne pasji wykonanie sceniczne spektaklu „Fiksum – Dyrdum” w reżyserii Grażyny Kaznowskiej – Chrapko. Ewę Golczewską – za przeniesienie na scenę ulotnych wrażeń poezji Krystyny Lenkowskiej w spektaklu „I nic się nie stało” w reżyserii Barbary Płocicy. Gustawa Puchałę – za przybliżenie kolorytu prozy Tadeusza Nowaka w spektaklu „Piotr”, na podstawie utworu „A jak królem, a jak katem będziesz” w reżyserii Hanny Fibich.

Jury VI Festiwalu Teatrów Niewielkich dziękuje wszystkim uczestnikom za udział i prezentację zróżnicowanych pod względem stylistycznym oraz zastosowanej materii literackiej spektakli konkursowych. Jury dziękuje również Dyrekcji i Pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz instytucjom wspierającym Festiwal, za pomoc finansową i organizacyjną, w przeprowadzeniu ważnej dla Lublina i Regionu imprezy teatralnej. Jury pragnie pokreślić wyjątkową rolę Pana Henryka Kowalczyka – komisarza Festiwalu, który jako twórca tej imprezy, corocznie artystycznie ją opracowuje, wzbogaca i organizacyjnie przygotowuje, łącząc w sobie pasję artysty i twórcy kultury. Jury dostrzega duże zaangażowanie i oddanie wolontariuszy – miłośników teatru wspomagających organizacyjnie Festiwal i czuwających nad sprawnym jego przebiegiem, za co także serdecznie dziękuje. Jury prosi wszystkich, którzy dotychczas wspierali Festiwal .Teatrów Niewielkich i tych, którzy pragnęliby się włączyć do jego organizacji, aby nie ustawali w popieraniu tej cennej idei.

BIURO FESTIWALU:

Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, (pok. 22) 20-010 Lublin
Komisarz Festiwalu – Henryk Kowalczyk
Koordynator organizacyjno-techniczny – Dorota Zaniuk
Promocja i reklama – Przemysław Więczkowski
tel. 081 532 42 07, fax 532 37 75

e-mail: ftn.lublin@gmail.com, http://www.ftnlublin.wordpress.com

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

oraz

Przy wsparciu Rządu Flandrii

program 6 ftn 2010

<!–[if !mso]> <! st1\:*{behavior:url(#ieooui) } –>  

6 FESTIWAL TEATRÓW NIEWIELKICH

 

Program:

 

Sobota 6 XI 2010

(Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3)

 

12.00 – Otwarcie Festiwalu – prezentacja filmu z 5 edycji Festiwalu Teatrów Niewielkich /sala 19

15.00 – Marcin Obuchowski: „Monolog policjanta”, na podstawie „Antygony w Nowym Jorku” J. Głowackiego, reż. M. Grzeszczuk, M. Obuchowski (15min) /sala 6

15.30 – Monika Siara: „Śmiertka”, na podstawie twórczości O. Tokarczuk, reż. P. Sroka (25min) /sala 19

16.00 – Łukasz Ciotucha: „Teatr Daremny”, na podstawie „Teatru daremnego” B. Kierca (30min) /sala 6

16.30 – Ewa Tarnowska: „Wiesz Jordanie”, na podstawie „Wiesz Jordanie” M. Buffimi, A. Reynolds,

reż. L. Jakubczyk, E. Tarnowska (30min) /sala 19

17.30 – Marcin Zarzeczny: „JEPPE”, tekst: Ewa Kaleta, reż. E. Kaleta, M. Zarzeczny (30min) /sala 6

 

impreza towarzysząca:

19.00 – spotkanie autorskie z Jackiem Guzem połączone z promocją książki „Czwarta Zmiana” /sala 6

 

Niedziela 7 XI 2010

(Miejsce: Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, ul. Radziszewskiego 16)

 

13.30 – Sławomir Niemiec – Teatr Boczny: „Obcy ” (50min) /Sala Widowiskowa

14.30 – Anna Dadas – Teatr OKO: „Złodziejka”, na podstawie „Złodziejki Książek” M. Zusak oraz „Rozmowy z Kamieniem” W. Szymborskiej, reż. M. Woszczewski (30min) /Sala Czarna

15.00 – Ewa Golczewska: „I nic się nie stało” na podstawie poezji K. Lenkowskiej, reż. B. Płocica (35min)

/ Mała Scena

15.45 – Katarzyna Flader: „Oczami mojej żony” na podstawie „Wesel w domu” B. Hrabala,

reż. J. Zdziarski (40min) /Sala Widowiskowa

16.30 – Gustaw Puchała: „Piotr”, na podstawie „A jak królem, a jak katem będziesz”  T. Nowaka,

reż. H. Fibich (35min) /Mała Scena

17.15 – Małgorzata Stróżek, Tomasz Pisarek: „Szafa”, monodram autorski, reż. P. Adamczyk, Z. Skorek, (20min) /Sala Czarna

17.45 – Jerzy Kałduś: „Kaziuk Kirelejson”, na podstawie „Konopielki” E. Redlińskiego, reż. J. Kałduś (1h 15min) /Mała Scena

 

imprezy towarzyszące:

19.15 – monodram Charlesa Cornette – THE GROMMELOT STORIES OF DARIO FO

Po spektaklu – warsztaty prowadzone przez Charlesa Cornette oraz Hilde Uitterlinden

 

 

Poniedziałek 8 XI 2010

(Miejsce: Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, ul. Radziszewskiego 16)

 

10.00 – warsztaty prowadzone przez Charlesa Cornette oraz Hilde Uitterlinden

13.00 – Jacek Bała: „K(!)”, monodram autorski, reż. J. Bała (45min) / Sala Widowiskowa

13.45 – Sebastian Rzeszowski: „Trzeba wyjść”, na podstawie opowiadania „Szczur” W. Gombrowicza,

reż. U. Bilska (30min) / Mała Scena

14.30 – Adam Snarski: „Fiksum – Dyrdum”, na podstawie belgijskich felietonów A. Snarskiego,

reż. G. Kaznowska-Chrapko (30min) / Sala Widowiskowa

15.15 – Mirosław Siwek: „Rachunek sumienia”, monodram autorski, reż. M. Siwek (30min) /Sala Czarna

16.00 – Michał Pustuła – Teatr Ecce Homo: „Gracz”, na podstawie powieści F. Dostojewskiego,

reż. S. Miedziewski (45min) /Mała Scena

 

impreza towarzysząca:

18.00 – występ Tadeusza Woźniaka – WOŹNIAK EROTYKI ZEGADŁOWICZ

 

20.00 – Ogłoszenie werdyktu jury oraz skromna kolacja, spotkanie towarzyskie dla uczestników i wiernych widzów –  Hades Astoria – Klub Muzyczny, al. Racławickie 2a

 

Wstęp na wszystkie monodramy – bezpłatny. Pierwszeństwo mają uczestnicy Festiwalu i posiadacze zaproszeń. Zapraszamy!

 

BIURO FESTIWALU:

Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, (pok. 22) 20-010 Lublin

Komisarz Festiwalu – Henryk Kowalczyk

Koordynator organizacyjno-techniczny – Dorota Zaniuk

Promocja i reklama – Przemysław Więczkowski

tel. 081 532 42 07, fax 532 37 75

e-mail: ftn.lublin@gmail.com, http://www.ftnlublin.wordpress.com

 

Festiwal zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin oraz przy wsparciu Rządu Flandrii